یک آرام

یک آرام از وبسایت نسیم دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

  به قول مصدق: بی تو می رفتم، تنها، تنها.


    خدایا در خیالم بود که دستت را از دستم بیرون کشیده ای که گم شدم و در هزار توی راههای زندگی سردرگم و آواره ام.نه ی منتظر است، نه ی چشم به راه               نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه (مشیری).    مثل بچه های تخس خیال می اگر خطا کنم می بینی و به چشم می آیم اما بدتر شد که بهتر نشد و مثل همان بچه از چشم افتادم. بلند شدم که تو را پیدا کنم.    چراغی در دستَ، چراغی در دلم   زنگار روحم را صیقل می زنم(شاملو).      خدای من در این جستجو بود که دانستم آنکه گم شده بود من بودم و تو پیدا بودی و من تو را نمی دیدم.هر ی در دل من    جای خودش را دارد    جانشین تو در این    خداوند نشد(نظری).   با کوله باری از خطا ایستاده بودم در نقطه ی صفر. چه می توانستم م با کوله باری از خطا؟ چگونه می شد راه رفته را باز گشت؟ زمان به عقب باز نمی گردد. خوش به حال ی که هرگز گم نشد و همیشه با تو بود.   خدا جانمدلتنگم و با هیچ م میل سخن نیست


در همه آفاق به دلتنگی من نیست( وحشی)


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: یک آرام
  • کلمات کلیدی: کوله باري