یا غریب الغربا

یا غریب الغربا از وبسایت عاشقانه های من و همسر خوبم دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

 ای غریبی که ز جد و پدر خویش ج
ه در خاک اسان، تو غریب الغربایی


اغنیاء مکه روند و فقرا سوی تو آیند
جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی.


اطلاعات