خدا حلالم کنن ...

خدا حلالم کنن ... از وبسایت شب درد دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
بگو خدا رحمی به حالم کن

لکه ی ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن

لکه ننگم زلالم کن لطفا

لکه ننگم زلالم کن خواهشا

لکه ننگم زلالم کن جان مولا

لکه ننگم زلالم کن خودت

لکه ی ننگم زلالم کن و

لکه ی ننگم حلالم کن

لکه ننگم به دادم برس

لکه ننگم خوبم کن

لکه ننگم شفام بده

لکه ننگم سالمم کن

لکه ننگم پاکم کن

لکه ننگم یه دستی بکش روی سرم

لکه ننگم خودت نجاتم بده

لکه ننگم نذار غرق بشم

لکه ننگم نذار تباه شم

لکه ننگم منو ب

لکه ننگم منو ارزشمندم کن دوباره

لکه ننگم منو ببخش

لکه ننگم آدمم کن

لکه ننگم اصلاحم کن

لکه ننگم بگیر دستامو

لکه ننگم ب آبرومو

لکه ننگم سرنوشتم رو نبر رو به تباهی

لکه ننگم جلومو بگیر

لکه ننگم بزن تو دهنم

لکه ننگم بهم عزت بده

لکه ننگم بهم حیا بده

لکه ننگم بهم عصمت بده

لکه ننگم بهم دیدگاه بده

لکه ننگم بهم بینایی بده

لکه ننگم بهم حیات ببخش ...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: خدا حلالم کنن ...
  • کلمات کلیدی: ننگم ,زلالم ,ننگم زلالم ,ننگم نذار