معجزه ای به وسعتِ 6 میلیمتر

معجزه ای به وسعتِ 6 میلیمتر از وبسایت پاییز هم با داشتن تو زیباست دخترم دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
به نام خدایِ خوب

تویِ دلم هیاهویی بپا شده مدام با "کوچوی خودم" صحبت میکنم و ماس و درخواست که در لحظه ی سونو خودش را تمام و کمال بهم نشون بده/ هرچی بلد بودم خوندم, هرچی در توانم بود نذر که فقط خونه ای رو که توی دلم انتخاب کرده ببینم

مطب بودیم دیگه نوبت ما بود/ قلبم به سریع ترین شکلی که میشد میتپید/ مقداری آب خوردمو خانم حس مشغول شد, زمانی نگذشت که کیسه جنینی را نشون داد و من به یکباره نفس راحتی کشیدم/ بعد از آن دوباره گفت این هم خود جنین و دیگه کی اون لحظه میتونست توصیف کنه حال منو!!! همچنان میگشت و ناگهان گفت اینهم قلبش که میتپه......

وجودم تحمل اینهمه خوشحالی رو نداشت/ من کجا بودم؟/ اصلا" اینجا کجاست؟! اینجا مطب ه یا اتاقی تویِ بهشت که من انقدر خوشحالم!

بابتِ تپشِ قلبت ممنون بالاترین اعجازِ عالم/ تپشت همیشه سالم و پُر سلامت جانِ مادر

و اینگونه شد که در تاریخِ 1395/12/10 قلبِ من گره خورد به تپیدنِ قلبِ معجزه ای به وسعتِ 6 میلیمتر.


اطلاعات