غربت زیر سقف

غربت زیر سقف از وبسایت دفترچه ممنوعه دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
امشب بازهم غصم گرفت و به حال دلم گریستم

اینکه ادم تو خونه خودشم احساس غربت کنه...

با نوشتن چند سطر خطاطی حالم بهتر شد:

هوایم پر از حسن یوسف شده،تو پیراهنت را تکان داده ای؟

بوس از تو و جان از من،بازار چنین خوشتر؟

یک ماه مبارک است و آن هم رویت

زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد...

از همچو تو دلداری،دل برنکنم آری!


اطلاعات