آ ایمر ...

آ ایمر ... از وبسایت تنهایی ... دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

نتیجه تصویری برای اسایشگاه

شاید سال ها بعد ...
ما اولین پیرمرد ها و پیرزن های آ ایمر گرفته ای باشیم
که در یک نیمه شب معمولی
در گوشه آسایشگاهی در دوردست ترین نقطه ی شهر
خیره به پنجره ای رو به حیاط تکراری آسایشگاه
همراه با یک لیوان چای در دست
تنها با شنیدن یک آهنگ
ناخوداگاه بیقرار شویم ...!


اطلاعات