تعریف مهارت

تعریف مهارت از وبسایت باغبان گلشن مهارت دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
برای اصطلاح مهارت آموزی تعاریف متعددی بیان شده است. یکی از عمومی ترین تعاریف این چنین است:

مهارت آموزی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر، انجام مسئولیت های اجتماعی، تصمیم گیری صحیح، حل تع ت و کشمکش های بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند، برنامه آموزش مهارت آموزی بر این اصل استوار است که ک ن و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آنند که بتوانند از خود و علاقه هایشان در موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند. این نوع برنامه ها در پیشگیری از مخاطرات سلامت نگاهی کلی دارند و به آموزش محدود تنها یک مهارت بسنده نمی کنند.


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: تعریف مهارت
  • کلمات کلیدی: مهارت ,آموزی ,مهارت آموزی