خادنظ ارمیدا

متن خادنظ ارمیدا مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

قضیه شوهر داری مادر : پسرم میدونی ادیسون کیه؟ پسر : نه نمیدونم!!! مادر: اگه درس ها تو خوب خونده بوده میدونستی که ان یه مخترع هستش پسر : خوب!!!!!!! شما میدونی ارمیدا کیه؟؟/ مادر : نه پسر:اگه شوهر داری بلد بودی میفهمیدی اون باباست ...