2816507 شاعر شعر منکران گفتند با یک گل نمیگردد بهار

متن 2816507 شاعر شعر منکران گفتند با یک گل نمیگردد بهار مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

(ماه استغفار) سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش درودم بر تو ای ماه ثنا ای ماه آمرزش سلامم بر تو ای ماه ورع ای ماه استغفار درودم بر تو ای ماه و ماه استغفار سلامم بر تو ای ماه فضیلت ماه درودم بر تو ای ماه عزیمت ای مه شادی سلام بر تو ای ماه هدایت ای مه ایمان درودم برتو ای ماه عنایت ای مه سبحان سلامم بر تو ای ماه تلاوت ای مه فرقان درودم بر تو ماه شهادت ای مه قرآن سلامم بر تو ای ماه مبارک ماه وعظ و پند درودم بر تو ای ماه سالک ای مه پیوند سلامم بر تو ای ماه ولایت ای مه والا درودم بر تو ای ماه سعادت ای مه رعنا (آب توبه) سحر بخیز تجدید وضو کن به آب توبه خود را شستشو کن اگر خواهی شوی پاک از پلیدی به درگاه خدای خویش رو کن به شکر نعمتش تا می توانی لبت را آشنا با ذکر او کن در رحمت به رویت کرده حق باز به او رو آور و دفع عدو کن گدای درگه حق شو به عالم گ گر کنی با آبرو کن هرآنچه درد دل د ...

درباره ی نقد شعر شماره ی نوشته : ۶ / ۴ احسان طبری درباره ی نقد شعر ( چه گونگی نقد شعر نو ) طی سال های اخیر درباره ی شعر و نقد شعر کهن و شعر امروزی در کشور ما کتب و رسالات فراوانی نوشته شده است. یکی از جالب ترین کتب در این میانه صور خیال در شعر فارسی از شفیعی کدکنی است. در کتاب ذکر شده ابتدا این صور خیال مورد بحث نظری بسیار وسیع قرار می گیرد و سپس بر شعر فارسی از آغاز قرن سوم هجری تا قرن ششم هجری (دوران معزی و لامعی و ارزقی) انطباق می یابد و امید است این بررسی که گویا مجلدات متعددی را در بر خواهد گرفت ادامه یابد. ما این کتاب را از آن جهت در مقدمه ی سخن از کتب مربوط به شعر ذکر کردیم که صرفنظر از بیان تئوری و در آمیختن تحقیق تاریخی با تحلیل و استنتاج منطقی، خواننده را با منابع بسیار وسیعی در فارسی و عربی درباره شعر و نقد الشعر یا عیار الشعر مانند آثار فلاسفه بزرگ ایران و عرب (از قبیل ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصیر) و انی ک صرفن به مسایل فنی و ذ ...

مقدمه : تعریف شعر ؛ شعر در لغت تازی مأخوذ از ((شعور )) است و به معانی : ((دانش ،فهم ، درک ، وقوف و دانایی )) به کار رفته و اصطلاحاً (( کلامی است مرتب ، معنوی ، موزون ، خیال انگیز و به قصد )) که در آن شه ها و احساسات و عواطف شاعر در قالب الفاظی فصیح و زیبا مبتنی بر قواعدی معین بیان می شود . به گفتة ارسطو : (( شعر سخنی است مُخیّل که شوری در دل برانگیزد و ح ی از غم یا شادی را در انسان ایجاد کند )) . به تعبیری دیگر ، شعر عبارت از بیان و تجسّم صورتهای خیالی عاطفی است که برانگیزانندة احساسات و هیجانات درونی افراد باشد . انواع شعر فارسی از لحاظ قالب یا صورت ( forme ) منظور از قالب شعری ، شکل و هیأت ظاهری شعر است به اعتبار نوع وزن و تساوی افاعیل عروضی ( در شعر سنتی ) و نوعِ قوافی بیتها و مصراعها و مصراعها ( در نوع مستزاد ) و تعداد ات یا کوتاه و بلند شدن مصراعهاست در بعضی از انواع شعر نو و آزاد ( در اوزانِ نیمایی ) همچنین واژگان و قالبهائی است که شاعر انتخاب می کند ...

شعر در مورد مادر شعر در مورد مادر,شعر در مورد مادر فوت شده,شعر در مورد مادربزرگ,شعر در مورد مادر از فریدون مشیری,شعر در مورد مادر شهید,شعر در مورد مادر و پدر,شعر در مورد مادر شوهر,شعر در مورد مادر زن,شعر در مورد مادر برای سنگ قبر,شعر در مورد مادر از دست رفته,شعر درباره مادر فوت شده, شعر در مورد مادر فوت شده,شعر نو در مورد مادر بزرگ,شعر مورد مادر بزرگ,شعری در مورد مادر بزرگ,شعر در مورد فوت مادر بزرگ,شعر در مورد مرگ مادربزرگ,شعر زیبا در مورد مادربزرگ,شعری زیبا در مورد مادربزرگ,شعر در مورد پدربزرگ و مادربزرگ,شعر درباره مادربزرگ,شعر در مورد مادر شهید,شعر درباره مادر شهید,شعر در مورد مادر ,شعری درباره مادر شهید,شعری در مورد مادر و پدر,شعر در باره مادر و پدر,شعر کوتاه در مورد مادر و پدر,شعر در مورد مادر پدر,شعر در مورد پدر و مادر ک نه,شعری در مورد پدر و مادر,شعر در مورد پدرو مادر,شعر درباره ی مادر و پدر,شعر طنز در مورد مادر شوهر,شعر درباره ...

آموزش نشانه ر با شعر آموزش نشانه ر با شعر 1 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعرshahedifar. /category/18‎یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ها با شعر - - یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن. ... آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر .... هـ اول ـهـ وسط ـه آ چسبان ه آ تنها. 2 . یاد دهی و یادگیری کلاس اول نسترن - آموزش نشانه ی تـ ت باشعرshahedifar. /post/143‎آموزش نشانه ی تـ ت باشعر. تصویر. توت. دست. ﺗ غیر آ ت آ . ماهستیم دوبرادر. غیر آ و آ . دو نقطه داریم در سر. آمد یم اول تر. اول توت هستیم. در آ سوت هستیم. 3 . سوگلی های کلاس سوم - آموزش نشانه ی "ر" با شعر و کار با خمیرsaharkargar. /post/26‎27 نوامبر 2012 ... سوگلی های کلاس سوم - آموزش نشانه ی "ر" با شعر و کار با خمیر - رویدادهای روز در کلاس سوم.images for آموزش نشانه ر با شعر 4 . آموزش حروف الفبا باشعر - تاره ها ...کلاس سzamany3. /post/36/‎گلهای زندگی - آموزش حروف الفبا باشعر - کلاس ستاره ها - گلهای زندگی. ... آموزش نشانه ر با شعر. اَبر ب ...

شعر تصویری (pattern poetry) و شعر دیداری (concrete verse) دو گونه ی ادبی از ادبیات معاصر است که شاعران آن ها با نیم نگاهی به هنر گرافیک و با استفاده از هنجارگریزی نوشتاری به نگارش نقّاشانه ی شعر دست می زنند. مهم ترین تفاوت شعر تصویری با شعر دیداری آن است که شعر تصویری «شنیداری - دیداری » است ، یعنی با گوش سر و کار دارد و می توان آن را شنید و از آن چیزی فهمید. ولی شعر دیداری «نوشتاری - دیداری » است، یعنی برای فهم آن حتمن باید به آن چشم دوخت و به تماشای ساختار واژگانی آن پرداخت و به همین سبب در طراحی پوسترها که معمولن دیدنی عرضه می شوند، کاربرد دارد. تصویر شعری با مبنای خیالی آن همیشه در ادبیات مورد توجه بوده است، ولی امروزه رواج و اهمیت پیدا ع و در میان مردم موجب شده است تا برخی از شاعران نگاه خوانندگان شعر خود را به اشکال و تصاویر ملموسی که از واژگان ساخته می شوند بدوزند و آنانی را که در گذشته تنها با گوش و از طریق صدا، ریتم ، وزن ، قافیه و... شعر را ...

اگر چه در ازمنه های تاریخ تا به امروز تقسیم بندی های زیادی از شعر شده است اما در زوایایی هم شعر را می توان به دوبخش شعر عامیانه و شعر عالمانه تقسیم نمود اگر چه در ازمنه های تاریخ تا به امروز تقسیم بندی های زیادی از شعر شده است اما در زوایایی هم شعر را می توان به دوبخش شعر عامیانه و شعر عالمانه تقسیم نمود. در شعر عامیانه میدان شاعر برای تاختن آسان تر است و شاعر زودتر به شهرت و جایگاه اجتماعی خویش دست می یابداما در شعر عالمانه این چنین نیست زیرا که هم میدان سخت و ناهموار است و هم تاختن دراین میدان دشوار و طاقت فرسا ست و اگر چنین نبود امروزه صدها حافظ و سعدی و نیما در جامعه یافت می شد . بنابراین پرا یس شعر در حامعه بستگی به نمادهایی دارد که تا این نمادها در پدیده ای به نام شعر نمایان نشوند آن شعر شهرت و جایگاه خود را در جامعه پیدا نخواهد کرد . با این وصف ، این نمادها هم برای شعر ِعامیانه تعیین کننده هستند و هم برای شعر عالمانه که بدین ...

دو تبصره بر شعر نیمایی(جدال وزن و معنا در شعر نیما ) محمد لوطیجیادآوری:این نوشتار پیش ترها در دو /سه نشریه و مجله ی ادبی به چاپ رسیده و همچنین در چند سایت از جمله سایت رسمی نیما بازچاپ شده بود. اما ظاهراْ هیچ یک از ماخذهای پیشین در فضای مجازی قابل دسترسی نیستند. از این رو به پیشنهاد دوستی -که جست و جویش برای یافتن این مقاله بی نتیجه بوده- در این پست قرار می گیرد شاید به کار ی بیاید. یکی از ایراد هایی که می توان بر شعر دیروز گرفت ، برتری قرار داد های از پیش نهاده شده ی عروضی و آرایه ای بر نیت مولف است ؛ یعنی شاعر آن چه را که می نویسد ، همه ی آن چیز ی نیست که می خواست بگوید . شاعر یک معنا و مفهوم ذهنی پیش از نگارش دارد . اما در حین نوشتن ، عناصری مثل وزن ، ردیف و قافیه ، از داخل شعر به هدایت معنای شعر پرداخته ، شعر را به جاهایی می برند که با نیت مولف هیچ نسبتی ندارد .این گزاره تا حدودی اهمیت تصادف نویسی و نگارش خود به خودی را کاهش می دهد . به ع ...

از فروشگاه موسیقی پاپ با اطمینان ید کنید. کیفیت و دقت را با ما تجربه کنید. قیمت نتهای فارسی هر عدد با شعر و آکورد 4 هزار تومان از 20 عدد به بالا شامل 20% تخفیف میشود. ارسال ( با ایمیل ) و سفارش نوشتن نت درخواستی شما بعد از تائید پذیرفته می شود. قیمت سفارش نُت فارسی معمولی 15 هزار تومان + اضافه شعر 5 هزار تومان + اضافه آکورد 5 هزار تومان سفارش کامل با شعر و آکورد 25 هزار تومان فهرست نتهای فارسی با شعر و آکورد در حال حاضر بعد از پرداخت مبلغ و دریافت رمز عبور روی نام آهنگ کلیک کنید برای 301- یه شبگرد عاشق ازمرتضی اشرفی با شعر و آکورد 302- قربونی از سعید شایسته با شعر و آکورد 303- سلام از داریوش با شعر و آکورد 304- زن زیبا ویگن با شعر و آکورد 305- خانوم گل - با شعر وآکورد 306- حنا (اینجوری بمن نکا نکن) از با شعر وآکورد 307- بهاره از مهر شاد با شعر و آکورد 308 - تو این زمونه از نوش آفرین با شعر و آکورد 309 - طناز از سعید شایسته با شعر و آکورد 310- مثل تموم عالم از با شعر ...

آوردگاه صدادر مجموعه شعر "وقتی صدا را مرتکب شدم " سروده میثم ریاحی " عابدین پاپی " باران به جرم رودآماج گریه شد مرداب جای موج آرام مردم است ! وقتی صدا را مرتکب شدم دومین سرآیشی است از میثم ریاحی که در سال 1393 از جانب انتشارات نگاه تهران به ترآوش تصویر رسیده و در اختیار ایل ادب و هنر قرار گرفته است . این اثر حاوی سرآیش هایی کوتاه ( مینی مالیزم) که از صنعت پیرنگ بهره می جویند و سرودهایی بلند ( ما ی مالیزم ) که با تشبث به پارادایم های ادبی امروزند ، شمایلی بارور گون به خود گرفته است . مجموعه از نام آوردهایی به شرح : و تنم کلمه ( شامل ۵ شعر ) قدیمی های حالای ماه ( شامل ۹ شعر) سراب( شامل ۴ شعر ) ما : ما: هوا ( شامل ۲۳شعر) مثل بادبادک ها در ظلمت میوه و پهلوهای معلق تو ( شامل ۳شعر) و شرح انتهایی ش ته ...( شامل ۵ شعر ) تشکیل شده است . طرح روی جلد مجموعه، سهل و ساده است و طراح با آفرینش نوعی هم آوایی بدنبال تبدیل تصویری جنگ آسا برای مجموعه کوشیده است . این هم آ ...

نت موسیقی - نت گوشی - نت فارسی - نت آهنگ نتهای موسیفی ترجمه به فارسی دو ر می فا - آهنگهای شاد مجلسی قابل با زیر نویس شعر و آکورد،کامل و دقیق نتهای فارسی با شعر و آکورد آموزش ارگ | آموزش کیبورد | آموزش ارگ| آموزش کیبورد |تدریس ارگ| تدریس کیبورد|آموزش ارگ| نت فارسی با آکورد|نت فارسی با شعر|نت گوشی|نت گوشی با آکورد|نت گوشی با شعر |نت ارگ نتهای فارسی با شعر و آکورد قیمت نتهای فارسی آماده با شعر و آکورد - قابل هر عدد با شعر و آکورد 4 هزار تومان از بیست عدد به بالا شامل 20% تخفیف میباشد. سفارش نوشتن نتهای فارسی درخواستی شما پذیرفته میشود. .(هر نوع آهنگ ایرانی و خارجی بعد از تائید ) قیمت سفارش نوشتن نُت فارسی نُت فارسی معمولی 15 هزار تومان + اضافه شعر 5 هزار تومان + اضافه آکورد 5 هزار تومان نمونه نت فارسی از امید این نُت سه صفحه می باشد . و ادامه دارد. تو ضیحات ید در پائین صفحه . و رفتن به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید فهرست نتهای فارسی با شعر و آکورد در حال ...

شعر در مورد دوست شعر در مورد دوست,شعر درمورد دوستی,شعر در مورد دوست خوب,شعر در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن,شعر در مورد دوستی,شعر در مورد دوست ی ,شعر در مورد دوستان,شعر در مورد دوست داشتن همسر,شعر در مورد دوست بد,شعر در مورد دوستی با خدا,شعر در مورد دوستی و دشمنی,شعر در مورد دوستی و محبت,شعر در مورد دوستی از حافظ,شعر در مورد دوستی ک نه,شعر در مورد دوستی واقعی,شعر در مورد دوستی خوب,شعر در مورد دوستی کوتاه,شعر در مورد دوست خوب و بد,شعر در مورد دوست خوب از حافظ,شعری در مورد دوستان خوب,شعری درباره دوست خوب,شعر کوتاه در مورد دوست خوب,شعر نو در مورد دوست خوب,شعر ک نه در مورد دوست خوب,شعر هایی در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوستی و رفاقت,شعر نو در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن خدا,شعر در مورد دوست داشتن الکی,شعر در مورد دوست داشتن زیاد,شعر در مورد دوست داشتن فرزند,شعر در مورد دوست داشتن بر ...

نتهای فارسی با شعر و آکورد خدمات ارگ و کیبورد 145 نُت فارسی به صورت دو ر می با زیر نویس شعر و آکورد آموزش ارگ | آموزش کیبورد | آموزش ارگ| آموزش کیبورد |تدریس ارگ| تدریس کیبورد|آموزش ارگ| نت با آکورد|نت فارسی با شعر|نت گوشی|نت گوشی با آکورد|نت گوش نتهای فارسی با شعر و آکورد قیمت نتهای فارسی آماده با شعر و آکورد - قابل هر عدد با شعر و آکورد 4 هزار تومان از 20 عدد به بالا 3 هزاز تومان ارسال ( با ایمیل ) و سفارش نوشتن نت درخواستی شما با شعر و آکورد 20 هزار تومان بدون شعر وآکورد 15 هزار تومان تو ضیحات ید در پائین صفحه . و رفتن به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید فهرست نتهای فارسی با شعر و آکورد در حال حاضر بعد از پرداخت مبلغ و دریافت رمز عبور روی نام آهنگ کلیک کنید برای 301- یه شبگرد عاشق ازمرتضی اشرفی با شعر و آکورد 302- قربونی از سعید شایسته با شعر و آکورد 303- سلام از داریوش با شعر و آکورد 304- زن زیبا ویگن با شعر و آکورد 305- خانوم گل - با شعر وآکورد 306- حنا (اینجور ...

نقد کتاب/ نگاهی به مجموعهٔ شعر «مثل یک درخت» اثر «حامد محقق» سورنا جوکار تسنیم/حاصل این اشعار هم مانند هایکوی قورباغه، فقط یک تصویر است که شاعر توانسته به خوبی از پس نقاشی آن در ذهن مخاطب بربیاید. همین روش در بیشتر شعرهای این مجموعه استفاده شده است.مثل یک درخت، اولین مجموعه شعر حامد محقق است که برای گروه سنی نوجوان و با همکاری انتشارات شهرستان ادب در سال 94 منتشر شده است. کتاب در قطع خشتی، دارای 40 صفحه و شامل 19 شعر در قالب نیمایی است. آنچه در ابتدای امر به نظر می رسد و جلب توجه می کند طراحی بسیار زیبا و ظاهر چشم نواز این مجموعه است که نشان از آگاهی ناشر به تاثیر ارتباط دیداری بر جذب مخاطب و احترام به اوست و از نظر بنده قابل تقدیر است.کتاب شامل 19 شعر است که 17 شعر از آن در وزن «فاعلات فاعلات» سروده شده است که از جهتی نشانگر تنبلی عروضی و از سوی دیگر گویای دلبستگی محقق به این وزن آرام و سیال است. البته نمی توان تاثیر آثار درخشانی را ک ...

اشعار زیبا و قشنگ و مجموعه شعر در مورد مادر باورم شعر در مورد مادر نیست مادر رفتی و خاموش شدی ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی مادرم شعر در مورد مادر هجر تو اندوه و غم ماست هنوز شد چهل روز فراق غصه به دل هاست هنوز دست مهرت زسرم کوته و بیچاره شدم آرزوی رخ شعر در مورد مادر زیبای تو رؤیاست هنوز مادر جان (پدر جان)، یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی میان ناامیدی ها چراغ جاودان بودی برایت زندگانی شعر در مورد مادر گرچه ی ر رنج و سختی بود بنازم همتت مادر (بابا)، که تا بودی، صبور و مهربان بودی شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد گوهر ارزنده ای شعر در مورد مادر پنهان به خاک گور شد مادری شایسته از این عالم ناپایدار چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد مادرم (پدرم) دیده برویت نگران است هنوز غم نادیدن تو بار گران است هنوز آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه شعر در مورد م ...

یک شعر، همان کشف و شهود است ، آفرینشی ملهم از ناشناخته و تنها آن شایستگی نام شاعر را دارد که اهل کشف باشد و این گفته «ارتور رمبو» نشان می دهد شاعر برای یافتن ، جست وجو و کشف ، نیازمند حرکتی آگاهانه و عمیق تر است تا بتواند ارتباط های پنهانی اجزای یک کل را نسبت به یکدیگر، به کوشش «نوعی شیدن » بازیابد و شاید هم به قول رضا براهنی در «طلا در مس » که عقیده دارد هرچند شعرهای بی وزن شاملو «فرم » ظاهری را به حداقل می رساند ولی ابتکار و اص این شاعر که از طریقه رفتن و حرکت حاصل می شود خود حاکی از وجود فرم است ، منتهی فرمی ذهنی تر و عمیق تر و به عبارتی «قالب درونی » یا «شکل ذهنی » شعر... هرچه هست دید ذهنی و قدرت تخیل هنرمند با رجعت به درون خود، نوع شیه و نگاهی که دارد می تواند زمینه روشنی برای اهمیت و جایگاه «فرم » در شعر سپید باشد و اگر با گرایش مفرط شاعران موج ناب و شعر ناب به فرم روبرو هستیم ، در حقیقت با پردازش جهان هستی به شگفت می آیند و در کما ...

پلی بک آهنگهای شاد آهنگ بدون کلام |آهنگ بدون خواننده|خوانندگی با موزیک| پلی بک|پلیبک مجلسی |آموزش خوانندگی|موزیک بدون کلام-آموزش خانندگی - موسیقی بی کلام - موزیک بی کلام -پلی بک با کیفیت - بدون کلام شاد- خواننده 155 آهنگ پلی بک بدون کلام فروش آهنگهای پلی بک - موزیک بی کلام - خوانندگی با موزیک با کمترین هزینه با کیفیت عالی مخصوص خوانندگی برای جشنها و مراسم عروسی در سالن ها.و یا برای تمرین خوانندگی با هزینه کم و با صرفه. با قابلیت 09352401320 اکثر آهنگها همراه با متن شعر میباشد. و قابل هستند. نمونه آهنگ (حرفت حرف من از رسائی) اینجا کلیک کنید. 20% تخفیف فقط برای ید پکیچ ها قیمت پکچ 102 آهنگ 90 هزار تومان ( از شماره 1 تا 102) با تخفیف 70 تومان قیمت پکچ 20 آهنگ 30 هزار تومان ( از شماره 103 تا 122) با تخفیف 25 تومان قیمت پکج 33 آهنگ پلی بک 50 هزار تومان ( از شماره 123 تا 155) مخصوص مجلس اجرا با ارگ با تخفیف 40 تومان قیمت کل مجموعه 155 آهنگ ( سه بسته کامل ) 150 هزار تومان با تخفی ...

اختصاصی از فایل هلپ بیوگرافی با و پر سرعت . پیشگفتار هنگامی که موضوع انتخاب تحقیق مطرح شد، من با توجّه به راهنمایی محترم خود و علاقهء خود به ادبیات معاصر، مبحث صور خیال در شعر معاصر (اشعار ) را به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه خود انتخاب . علّت انتخاب موضوع تحقیق در زمینهء شاعر معاصر را در دو عامل می دانم، یکی علاقه خود به ادبیات معاصر اعم از شعر و داستان و دیگری کم توجّهی به این بخش از ادبیات فارسی در مراکز رسمی است. شاید اقبال عامّه مردم و به خصوص جوانان و قشر تحصیل کردهء جامعه به ادبیات معاصر تا حدّی از این بی توجّهی را جبران بسازد. در کشور ما افراط و تفریط یکی از آفت های اصلی در نقد و بررسی آثار شاعران و نویسندگان معاصر می باشد. اظهار نظرهایی که گاه از شناخت ناکافی سرچشمه می گیرد و گاهی از تنگ نظری ها و یا از آمیختن جنبه های مختلف نقد با هم ناشی می شود. موضوعی که گاه در مورد شاعران بزرگ گذشته نیز صدق می کند. ما در زمان حال زندگ ...

در انـــجماد شــــوم این روزهـــا عـــجیب دلم گـــرم است به بـــودنت، کافــــیست نامـــت راببــــرند، ناخـــــودآگــــاه لبخند حواله میکنم به شعرهایم!!! چــــــه کــــــرده ای با دلــــم که دیگران نکرده اند و همیشگی شده ای در خانه دلم....!؟ خدا گشته ای در خیــــــــــــالم که دیگری جز "تــو" به شرک میرساند مرا، و من آنچنان ذخــــیره ات کرده ام میان زیر زمینهای کنـــعان دلــــم که هــــفت سال که هیــــچ هفت هزار سال هم که بگذرد، چشــــــــــمان یعـــــقوب و عشق زلیخا هم کارگر نخواهند شد که بگــــیرند تو را از مــــن... بگذار خیال نابرادران و قحطی و زلیخاها به یغــــــما ببرند همـــــــه شــــــــــــهر را... "تــــــو"تقسیم شدنی نیستی این را به همــــــه بگو......!!!! گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت مدتی هست که از دیده ی من رفتی؛ لیک دلم از مـــــــــهر تو آکــــــنده هنوز دفــــــــــــتر عـــــــــــمر مرا ...

شعر, متن, اس ام اس و نوشته های عاشقانه بسیار زیبا درباره فصل بهار شعر های عاشقانه پارلین, شعر عاشقانه در مورد فصل بهار بهــــار آمده اما هــوا هــوای تو نیست مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست بـــه شوق شــال و کلاه تـــو برف می آمد… و سال هاست از این کوچه رد پای تو نیست نسیم با هوس رخت های روی طناب به آمده و دامن رهای تـو نیست کنــــار این همه مهمــــان چقـــــدر تنهایـــم!؟ میان این همه ناخوانده،کفش های تو نیست بــــه دل نگیر اگـــر این روزهـــا کمی دو دلــــم دلی کلافه که جای تو هست و جای تو نیست به شیشه می خورد انگشت های باران …آه… شبیه در زدن تــــو…ولـــــی صدای تـــو نیست تــــو نیستی دل این چتــــر ، وا نخــــواهد شد غمی ست باران…وقتی هوا هوای تو نیست…! شعر از اصغر معاذی شعر و متن های زیبای عاشقانه بسیار زیبا برای فصل بهار چند گویی که چو هنگام بهار آید گل بیارید و بادام به بار آید روی بستان را چون چهره ی دلبندان از ش ...

«محمدتقی بهار»، «ملک الشعرا»، در 18 آذرماه 1265 خورشیدی در محله ی «سرشور» در شهر «مشهد» به دنیا آمد. پدر او، «میرزا محمدکاظم» متخلص به «صبوری»، ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود. خاندان پدری «بهار» که خود را از نسل «میرزا احمد صبوری کاشانی»، شاعر و قصیده سرای سرشناس «فتحعلی شاه قاجار» می دانستند، تخلص «صبوری» را یافته بودند. مادر او نیز از یک خاندان تجارت پیشه بود که نیاکانش از سرشناسان گرجستان و یان قفقاز بودند که پس از جنگ ایران و روس، توسط «عباس میرزا» به ایران آمدند و دین را پذیرفتند. «محمدتقی بهار» در سن چهار سالگی نزد زن عموی خود تحصیلات ابت را آغاز کرد. سپس به مکتب بزرگسالان رفته و نزد پدر نیز شاهنامه ی «فردوسی» را خواند. او اولین شعر خود را در سن هفت سالگی سرود و از دست پدر نیز جایزه دریافت کرد: تهمتن بپوشیــــــد ببـــر بیانبیامد به میدان چو شیر ژیان «بهار» تا سن پانزده سالگی همچنان در گستره ی شعر و ادب و نقاشی طبع آزمایی ...

جبهه نگاری شاعرانه در « وطنم ابراهیم » ۱از زمان چاپ مجموعه شعر «وطنم ابراهیم» تاکنون، به دنبال فُرصتی خُجسته بودم که دست به قلم ببرم و یادداشتی بر این دفتر بنویسم که هر بار به علتی این مهم به تعویق می افتاد، تا این که سرانجام توفیق رفیق شد و این فرصت خجسته به لطف حضرت دوست، فراهم.سهر نژاد را از آغاز انقلاب تاکنون با رباعی های ناب و دوبیتی های اصیل و شناسنامه دارش می شناسم. هرچند که در سایر قالب ها نیز از او آثار ارزنده ای خوانده ام. فکر می کنم جامعة ادبی ما نیز بیش تر او را با رباعی و دوبیتی به یاد می آورند و شهرت او ـ بخصوص در دهة اول انقلاب ـ به خاطر رباعی های فا و استخوانداری است که از او در مطبوعات به چاپ رسیده است.اما علی رغم این ذهنیّت، در این یادداشت های کوتاه قصد دارم به خوانش شعرهایی از مجموعه شعر «وطنم ابراهیم» او بپردازم که اکثر شعرهای آن در قالب سپید و معدودی نیز در قالب نیمایی سروده شده اند. این مجموعه شعر البته تاریخ ...

پاسخ به گفته ها و ناگفته های ی و سرنوشت دو کتاب صدیقی لع اد 21 دلو 1392 فیض آباد باری از یکی نویسنده گان برجسته ی کشورمان خواندم که نبشته بود: "برای نقد وجدان گونه در کار است" سوگ مندانه یک چنین وجدان در کشور من کمتر وجود دارد؛ هر ی از هر جای می خیزد و چیزی می نویسد و نامش را می گذارد "نقد"، مهم نیست که این آقا یا بانو چه چرندی می نویسد و چرا این گونه فرهنگ و ادبیات را به گند می کشد. یکی دو روز پیش دوستی برایم زنگ زد و گفت: خبر شدی؟ گفتم: چه را؟ برایم گفت: مسوول انتشارات ی در صفحه این انتشارات "بنگاه نشر ی" در مورد کتاب "دوشیزه گان چشم نقره یی" فراوان یاوه سرای و چرندگوی کرده و نامش را "نقد" گذاشته است. از این که ما در بدخشان کمتر به انترنیت دست رسی داریم چند روز بعدش آن نبشته را خواندم و به سخنان آن دوست که برایم تلیفون زده بود باورمند شدم. اما این که چرا جناب ی به عوض این که نقد کند کتاب را، مرا و کتابم را این گونه به باد "تهمت" و "افترا" بسته اس ...

قصاید خاقانی در گریز از هنجار معنایی مریم شاگرد موتاب کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان شاهد ساری چکیده در این مقاله تلاش شده است زوایایی از هنر شاعرانة خاقانی براساس رویکرد صورت گرایی به شکلی هرچند گذرا باز نموده شود. آنچه در این جُستار بدان رسیدیم بازگوی آن است که شاعر در بیان خود سعی داشته معانی جدید خلق کند و اگر هم ناچار به تکرار مضامین و مفاهیم گذشتگان بوده است، به زیوری دیگر از بیان، کلام خود را می آراید و آن را در هیئت الفاظ و واژه ها و تصویرسازی های بدیع به صورتی دیگر می نمایاند و این جلوه گری رنگارنگ را عمدتاً در قالب انواع هنجارگریزی ها به دست می دهد. کلیدواژه ها: برجسته سازی، هنجارگریزی، هنجارگریزی معنایی، قصاید خاقانیمقدمه منصفان دانندم که از معنی و لفظ شیوة تازه نه رسم باستان آورده ام (دیوان: 258) خاقانی یکی از شاعران به نام ادب فارسی در قرن ششم است. به اذعان همگان، برای درک و د ...

مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری تاریخ ایجاد 21/11/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 114 قیمت: 4600 تومان حجم فایل: 11294 kb تعدادمشاهده 31 فهرست مطالب مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری 4 شعر و فضای آن : 4 _بافت و شناسه 8 حرکت و مفهوم آن 14 فلسفه رنسانس 21 ادبیات رنسانس 25 رنسانس در معماری 26 مکتب رمانتیسم 35 "من" محور کلیدی شناخت شناسی رمانتیسم 36 رمانتیسیسم در شعر معاصر : شعر نو و نیمایی 43 رمانتیسم در معماری : معماری ارگانیک 51 رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری 54 رابطه ی بین فرم و عملکرد 54 مکتب دادائیسم 65 هنر طغیان 67 رس هنری دادا 67 نوآوری های دادا 71 مکتب سورئالیسم 77 اصطلاح موج نو ،سراغاز و وجهه تسمیه 84 ویژگی های شعر موج نوو شعر حجم گرا 86 زمینه و عوامل پیدایش جریان موج نو و شعر حجم گرا 91 اصطلاح حجم گرایی ، سرآغاز و وجه تسمیه آن 93 داداویسم و سورئالیسم در معماری: 95 موضوع اصلی دیکانستراکشن 97 پارک ویلت- برنارد چومی 102 نمونه هایی از معماری دیکانسترا ...

مطالعات طراحی خانه ادبیات و شعر فارسی تاریخ ایجاد: 3/12/2016 9:47:02 pm تعداد برگ: 300 برگ ورد قیمت: 40000 فصول و فهرست کلی مطالب مقدمه تعاریف فصل اول مطالعات پایه فصل دوم مبانی نظری فصل سوم اقلیم و موقعیت قرارگیری فصل چهارم استانداردها و ضوابط فصل پنجم برنامه فیزیکی و ریز فضاها فصل ششم نمونه های موردی و تطبیقی فصل هفتم ایده و کانسبت فصل هشتم سازه و تاسیسات فصل نهم منابع و ماخذ مقدمه شعرو ادبیات دو ابزار نیرومند برای طراحی به شمار می روند تمامی شیوه های ادبی سودمند هستند، اما برای اه طراحی خلاق، شعر بر ادبیات رجحان دارد. شعر به مثابه مجموعه ای از کلام مکتوب است که رویکردهای جمعی مردم را خلاصه می کند و به عنوان بیانگر «یکتایی» ویژه فضا و مکان لازمه هر طرح ملی، منطقه ای و محلی است. قطعات ادبی، مانند «صورت مساله» معماری از اواسط دهه 1970 تا اوا دهه 1980 مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. آنها از اولویتهای عملی معماری، دست به ساخت گزیده هایی زدند ک ...

گوارا شدنِ "چه" ها در حرکتی انقل ! چاپ شده رو مه روزان - گفتگوی حسین بریمانی با هادی تر ، در نقد از ساده نویسی تا شعر زبان - تیتر این گفتگو برگرفته شده از قسمتی از یک شعر بلند هادی تر در کتاب "چگونه ای؟" می باشد: "چرا؟ چگونه؟ چطور؟ چه؟ چه چیز؟ چه ؟ چه جور؟ چه قدر؟/ آیا می شود تمام این چه ها را در حرکتی انقل گوارا کرد؟". در این گفتگو از شعر ساده نویسی شروع کردیم و نهایتا به شعر زبان و نقش روشن فکری در شعر پرداختیم. تکامل ادبیات و همچنین رشد جریان های آوانگارد ادبی، نیازمند شکل گیریِ کنش و واکنش ادبی ست و در سوگواران ژولیده بنا داریم بستر مناسب این مهم را فراهم سازیم. -بریمانی : قبل از پرداختن به شعر زبان، شاید بهتر باشد تکلیف مان را با جریان متاسفانه غالب شده ی ساده نویسی، روشن کنیم. چراکه شعر زبان و ساده نویسی، دو رویکرد کاملا متضاد به شعریت دارند. شخصا معتقد به وجودیت مستقلی برای جریانی به نام شعر عامه پسند هستم و فکر می کنم به طور کلی ت ...

مینی شعر (17) شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمر گی رهید. برترین ها: شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمر گی رهید.شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین ه نی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباور ...

شعر سپهری زندگی دیروز و امروز و آینده است. آنجا که می گوید: باید دوید تا ته بودن، انسان را به تحرک و پویایی غیرقابل وصف وادار می کند.. باید کتاب را بست باید بلند شد در امتداد وقت قدم زد، گل را نگاه کرد، ابهام را شنید باید دوید تا ته بودن باید به بوی خاک فنا رفت باید به ملتقای درخت و خدا رسید باید نشست نزدیک انبساط جایی میان بیخودی و کشف شعر سهراب سپهری مصداق واقعی زندگی است. زندگی که هیچگاه رنگ کهنگی نمی گیرد. در شعر او رنگ و جلوه ای خاص دارد. شاید بتوان گفت: شعر سپهری زندگی دیروز و امروز و آینده است. آنجا که می گوید: باید دوید تا ته بودن، انسان را به تحرک و پویایی غیرقابل وصف وادار می کند. در اشعار این شاعر جسارتی وجود دارد که باعث می شود به همه جا سرک بکشد و از همه چیز صحبت کند. از بو، رنگ و طعم که نشانه هایی از زندگی را مجسم می کنند. از این بعد شعر سهراب سپهری را می توان با حافظ مقایسه کرد. حافظ شاعری فرا زمان و فرا مکان است. در شعر شاعر ...

تصحیح نسخه خطی «شرح قصیده الأشباه مفجّع بصری» و ترجمه اصل قصیده این رساله در راستای امر خطیر احیای متون، به تصحیح و بررسی نسخه خطی «شرح قصیده الاشباه» مفجّع بصری (ف327هـ)، ادیب، شاعر، کاتب، نحوی و لغوی برجسته عصر عَبَّاسی، از شاعران متعهد شیعه قرن چهارم هجری پرداخته، تا خوانندگان گرامی، با وی و فرهنگ و ادب و شعر و جایگاه شاعر و شرایط زمانه او آشنا گردند مفجّع بصری در شعر خویش به موضوع اهل بیت (ع) اهتمام ورزیده دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل 2589 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 70 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها چکیده این رساله در راستای امر خطیر احیای متون، به تصحیح و بررسی نسخه خطی «شرح قصیده الاشباه» مفجّع بصری (ف327هـ)، ادیب، شاعر، کاتب، نحوی و لغوی برجسته عصر عَبَّاسی، از شاعران متعهد شیعه قرن چهارم هجری پرداخته، تا خوانندگان گرامی، با وی و فرهنگ و ادب و شعر و جایگاه شاعر و شرایط زمانه او آشنا گرد ...

شعر کودک باید برای بچه ها قابل لمس باشد.گفتگو با رودابه حمزه ای، شاعر ک ن ۱۳۹۲ دوشنبه ۹ اردیبهشت رودابه حمزه ای، شاعر ک ن، سرودن شعر را از سنین پایین شروع کرده است. در ابتدا شعرهایش در نشریات کودک و نوجوان چاپ می شد، اما در ادامه کتاب های او یکی پس از دیگری چاپ و منتشر شد که از میان آنها می توان به«کلبه کوچک شاپرک ها»،«مجموعه ای از مهربانی»، «خیال صورتی»، «از انار تا خدا»، «شاپرک میوه آسمان است»، «آموزش الفبا به صورت شعری این جوجه اردک گم شده!»،«ترانه هاِ عابر پیاده با شرکت مورچه صاف و ساده»، «ترانه های شهروند کوچک با شرکت یک اردک بانمک»، «توپ آسمان»اشاره کرد. اخیراً هم کتاب های «آقا مهدی جان سلام»، «دست بزنم به قلیون؟»، «دست بزنم به کبریت؟» و«دست بزنم به چاقو؟» توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات ی از این شاعر ک ن چاپ و منتشر شده است. در گفت و گوی زیر، نظرات این شاعر درباره شعرهایش و همچنین موقعیت شعر کودک در ای ...

حضور شاعران تشان در ششمینجشنواره ی استانی شعر دفاع مقدس خوزستانششمین جشنواره شعر دفاع مقدس خوزستان(ترنم مهتاب)، امروز پنج شنبه ۱۸ دی با معرفی برگزیدگان جشنواره در بخش های مختلف به کار خود پایان داد.آیین پایانی (اختتامیه) ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس خوزستان با عنوان «ترنم مهتاب» پنج شنبه ی گذشته، 18 دی در تالار مهتاب کتابخانه مرکزی خوزستان برگزار شد. من در این جشنواره، مدیر اجرایی بودم و یک هفته ای از تاب و توان مان صرف برگزاری این همایش بزرگ و باشکوه شد. از چهار ماه پیش دست به مقدمات آن شدیم و خدا کمک کرد و کار خوبی انجام شد.اگر چه درس و مشق و گرفتاری ها اجازه نمی داد ولی رفت و آمدهای بین شهری از چهار ماه پیش برای برگزاری این جشنواره برای من طاقت فرسا و البته لذت بخش بود چرا که کار برای شهیدان میهن و بزرگوارانی بود که رفتند تا ما بمانیم و دور هم بنشینیم و شعر بخوانیم و شاد باشیم احساس امنیت و البته آن ها را فراموش کنیم. هدف اصلی ...